събота, 7 февруари 2009 г.

Мрачни гарвани

Мрачни гарвани в мрачни одежди
В съня ми размахват хладни криле,
В съня от фрагменти разложена прелест,
Който сън не е всъщност никакъв сън.

Мрачни гарвани в траурни одежди
Внасят в съня ми хладен ковчег –
В съня ми, от който в покварено цвете
Възпалено гореше отблясък от теб.

Мрачни гарвани с роби печални
Събуждат ме строго от страшния сън –
Отворих ковчега с премръзнали длани –
Хладна сянка размаха криле.

С леден вятър обгърна душата ми
Мракът, който остана след теб.